Nationale Quilt Collectie

van traditioneel tot modern

De Stichting Nationale Quilt Collectie (NQC) is een Nederlandse organisatie die zich richt op het behoud en de promotie van quilts en quiltkunst in Nederland. De Stichting verzamelt, bewaart en exposeert quilts van historisch en artistiek belang.

Voor quilters en liefhebbers biedt de Stichting een geweldige manier om de kennis over quilts te verdiepen en bij te dragen aan het behoud van dit culturele erfgoed.

De Stichting biedt de mogelijkheden om historische en moderne quilts te bestuderen, deel te nemen aan educatieve activiteiten en onderdeel te zijn van een gemeenschap van gelijkgestemde personen die een passie delen voor quilten.

Doelstellingen van de Stichting:

1) Beheer en behoud: het verzamelen, beheren en behouden van Quilts die van belang zijn voor het culturele erfgoed;

2) Educatie en promotie: het bevorderen van de kennis over en het begrip van quilts en quiltkunst door middel van educatieve programma’s, tentoonstellingen en publicaties;

3) Tentoonstellingen: Het organiseren van tentoonstellingen om het publiek de diversiteit en schoonheid van Quilts te laten zien;

4) Onderzoek: het faciliteren en bevorderen van onderzoek naar de geschiedenis en technieken van quilten.

De Vrienden van de Stichting Nationale Quilt Collectie steunen de activiteiten van de Stichting

 

Activiteiten van de Stichting:

Tentoonstellingen: de stichting organiseert regelmatig tentoonstellingen waar zowel historische als moderne quilts te zien zijn;

Educatieve programma’s: workshops, lezingen en cursussen over verschillende aspecten van quilten;

Collectie beheer: zorgdragen voor de instandhouding van de quiltcollectie door conservering en restauratie.


Door het verzamelen van deze quilts zorgt de Stichting Nationale Quiltcollectie ervoor dat ze behouden blijven en het verhaal er achter levend. En u kunt ons daarbij helpen door een quilt te doneren of ons financieel te steunen. Met uw steun kunnen we onze collectie laten groeien en is deze een bron van inspiratie voor kunstenaars, quilters en andere belangstellenden.

 

Marjolein Peters, Indian Summer
Ann Schipper, Kimono
Marjan Ruitenberg, Sprookjeswereld

Landelijk is het Quiltersgilde een aanjager geweest om het quilten populair te maken. Hun jaarlijkse tentoonstelling van werk van leden, de regiodagen en het Quiltnieuws tonen wat er op quilt gebied leeft.

 
Quiltkringen of quiltingbee’s zijn ontstaan, groepen die geregeld bij elkaar komen om samen te praten over het quilten en samen te werken.
Zowel Nederlandse- als buitenlandse leraressen zijn workshops gaan geven, eerst traditioneel en later ook in eigentijdse technieken. Dit alles draagt bij tot een enorme verandering.
 
Een grote verandering is ontstaan door de ontwikkeling van nieuwe materialen. Voorheen was een keuze tussen zijde, wol en katoen . Nu zijn er mooie kunststoffen, en het zien van al die kleuren inspireren velen. Daarnaast neemt het verven van eigen stoffen een grote vlucht. De eigentijdse quilt is een hele andere dan die van honderd jaar geleden.
 
Nu zijn er duizenden mensen, wereldwijd met elkaar verbonden via internet, die de prachtigste werkstukken maken, voor zichzelf, voor hun familie en soms voor de verkoop. De meeste quilters koesteren hun waardevolle werkstukken.

Al vanaf de kruistochten wordt er, vooral door soldaten, gequilte kleding gedragen. Deels voor de warmte en deels als bescherming voor de toenmalige wapens. In Italië ontstonden vanaf de dertiende eeuw prachtige decoratieve quiltontwerpen, met extra opvulling voor meer reliëf (trapunto). De quiltgeschiedenis van Amerika begon ongeveer 300 jaar geleden toen Engelse en Hollandse emigranten de traditie meenamen naar hun nieuwe vaderland. Het hoogtepunt ligt tussen 1750 en 1890. Toen werden de eerste quilts gemaakt die als deken op bed werden gebruikt. De patchwork top werd ’s avonds gemaakt van resten van zelf genaaide kleding en de nog goede stukken van versleten kleding. Het quilten werd gedaan door een groep vrouwen, tijdens een quilt-bee, een gezellige avond waar ook direct de nieuwtjes werden uitgewisseld. De hele groep werkte tegelijk aan de quilt, zodat die binnen afzienbare tijd af was. Dan was de quilt van het volgende lid van de groep aan de beurt. In deze vroege tijden is katoenen stof nog vrijwel alleen effen verkrijgbaar, door te verwerken in patchwork ontstaat als het ware een bewerkte stof.

Logcabin variaties

De eerste bedrukte katoenen stoffen komen uit India en zijn erg kostbaar. Deze werden soms als middendeel gebruikt met daaromheen patchwork randen. De patchwork- en quilttechniek werd van generatie op generatie overgeleverd. Zodra jonge meisjes een naald vast konden houden, leerden zij lapjes in eenvoudige patronen aan elkaar te naaien. Rond 1860 kwam de naaimachine meer en meer in gebruik. Deze werd over het algemeen gebruikt voor het maken van kleding.

Nog niet de helft van de quilts van na 1860 is met de machine gemaakt. Patchwork en quilten met de hand werd blijkbaar als plezierig en ontspannend gezien. Er werden meer dekens gebruikt en de noodzaak tot het maken van quilt nam af.

Een nieuwe opleving in de 20ste eeuw wordt toegeschreven aan twee factoren: Ten eerste vond er in 1971 een belangrijke quilttentoonstelling plaats in New-York, die later te zien was in Parijs en Amsterdam. (Voor het eerst in Europa) Ten tweede de viering van het 200-jarig onafhankelijkheidsfeest in de V.S., waarbij aandacht werd besteed aan veel oude ambachten en volkskunst. Het maken van patchwork was al snel helemaal terug.